Heb je een specifieke vraag of wens, stuur een mailtje naar [email protected]
Algemene voorwaarden


Annulerings- en betalingsvoorwaarden Skatingscool


Na aanmelding ontvangt u desgewenst een factuur. De betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan.

Als er gebruik wordt gemaakt van de Meedoenregeling Nijmegen, is overdracht van de qr-code en betaling door Gemeente Nijmegen voorafgaand aan de cursus/workshop voorwaarde voor deelname.


Annulering:

Mocht de cursus of workshop niet door kunnen gaan dan behoudt Skatingscool het recht om de activiteit te annuleren. Het eerder betaalde deelnamegeld wordt teruggestort.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt het deelnamegeld teruggestort of hoeft u dat niet te voldoen.

Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang van de activiteit ontvangt u 50% van het deelnamebedrag retour.

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.


Aansprakelijkheid:

Skatingscool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Skatingscool zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van derde aan te spreken. Alles gaat naar Nederlands recht.

Meedoen is altijd op eigen risico. Voor het garanderen van maximale veiligheid bij de skatelessen is het een vereiste om de instructies van de instructor te allen tijde op te volgen. Het niet opvolgen van instructies en de eventuele gevolgen hiervan is daarom ook voor eigen risico. De instructor is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade, materieel of immaterieel.


Privacybeleid


Privacywet

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Uw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verkocht.

We respecteren de privacy van onze gebruikers. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.skatingscool.com wordt beheerd door Monic Bakker en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u zich online aanmeldt, het contactformulier invult, of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam. E-mailadres. (Persoonlijke) website. Telefoonnummer of skypeadres. Bedrijfsnaam. Straat en huisnummer. Woonplaats.IP-adres. BTW nummer.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes en nieuwsbrieven. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en u komt dus niet automatisch op een mailinglijst.

Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer en/of Skype adres die u invult bij een inschrijf formulier komt in onze mailbox en wordt daar 5 jaar bijgehouden. Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam en emailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.

Uw naam, emailadres en fysieke adres gebruiken we voor het maken van eventuele facturen als u een dienst aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor u moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals Active Campaign. De server van Active Campaign is gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hoe Active Campaign met de privacy van uw gegevens omgaan.

Social media

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst of gaan deze nog plaatsen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zichzelf uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeftt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van cursussen, workshops, demonstraties en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook, Twitter, Instagram en LInkedIn

Op deze site worden knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LInkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

INZAGE

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend mailadres:

[email protected]

AANPASSEN PRIVACYSTATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.